Γνωρίστε το χώρο μας!

Το ΠΑΙΔΟλόγιο είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο παιδιών και εφήβων. Ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα και με άρτια καταρτισμένο/ εξειδικευμένο προσωπικό να το υποστηρίζει και να συνδράμει ενεργά στην προσφορά των υπηρεσιών που παρέχονται.

Στόχος μας είναι η στενή συνεργασία με την οικογένεια, τους ιατρούς, τους θεραπευτές και με το σχολείο που φοιτά το κάθε παιδί ώστε να διασφαλίζεται η εξέλιξη του σε όλους τους τομείς.

Η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και πάνω από όλα η εμπιστοσύνη και η αγάπη που έχουμε στο κάθε παιδί ξεχωριστά και την οικογένειά του, είναι μόνο λίγα από αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Οι 14 Θεραπευτές του κέντρου μας παρέχουν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, πάντα, με σεβασμό και αγάπη για το κάθε παιδί. Μέλημα μας, η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, ώστε το παιδί που αντιμετωπίζει γλωσσικές διαταραχές να μπορεί να είναι λειτουργικό στο περιβάλλον του.

Η πολυθεματική ομάδα μας αποτελείται από

Στο κέντρο μας πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση του κάθε παιδιού και κατόπιν δομείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις δυσκολίες και τις δυνατότητες του.

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία
Ειδική Εκπαίδευση
Παιγνιοθεραπεία