Λογοθεραπεία @ ΠΑΙΔΟλόγιο

Η επικοινωνία είναι η ουσία της ανθρώπινης ζωής!

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης. Η Λογοθεραπεια αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς του τομείς από τη βρεφική έως τη γεροντική ηλικία.

Στόχος των 8 Λογοπαθολόγων του κέντρου μας είναι να αναπτύξουμε τις επικοινωνιακές δεξιότητες του κάθε παιδιού.

Απώτερος σκοπός μας όμως είναι το κάθε παιδί να μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες.

Η στενή συνεργασία της πολυθεματικής ομάδας του ΠΑΙΔΟλογίου διασφαλίζουν την πρόοδο του κάθε μας παιδιού!

λογοθεραπεια
Εργοθεραπεία
Ειδική Εκπαίδευση
Παιγνιοθεραπεία