Ειδική Εκπαίδευση @ ΠΑΙΔΟλόγιο

Όλα τα παιδιά μαθαίνουν, απλώς όχι την ίδια μέρα και όχι με τον ίδιο τρόπο.

Τι είναι η Ειδική Εκπαίδευση;

Ηειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), παρέχεται στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης. Επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά των μαθητών και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Στο Κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο, ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν τις ελλείψεις και τις ανάγκες κάθε παιδιού και καταρτίζουν αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία
Παιγνιοθεραπεία