Ασκήσεις για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού

By paidologio@gmail.com

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι μια σύνθετη νοητική ικανότητα  με την οποία τα μάτια καθοδηγούν τα χέρια, προκειμένου να εκτελέσουν μια δραστηριότητα.
Η δεξιότητα αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού τόσο στις καθημερινές του ασχολίες,  όσο και στις  σχολικές του επιδόσεις.
    Ευχάριστες ασκήσεις για την ενίσχυση του οπτικοκινητικού συντονισμού είναι οι παρακάτω λαβύρινθοι. Ταυτόχρονα ενισχύονται στο παιδί:
– η προσοχή
– η συγκέντρωση
– η λεπτή κινητικότητα
– η αντίληψη
– η σκέψη
Οι παρακάτω κάρτες είναι έτοιμες προς εκτύπωση. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ο βαθμός δυσκολίας των λαβυρίνθων αυξάνεται.
Πηγή: logodynamh.blogspot.com

Leave a Comment